1. Psychiatria, jej status i historia
  2. Mała psychiatria – zaburzenia nerwicowe
  3. Duża psychiatria
  4. Zaburzenia osobowości i inne zaburzenia pośrednie
  5. Psychiatria wieku rozwojowego
  6. Psychiatria i metody leczenia

Psychiatria i metody leczenia

Farmakologia, psychoterapia, psychochirurgia, elektrowstrząsy, hipnoza.

Pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną leczeni są zarówno środkami farmakologicznymi, jak i poprzez psychoterapię. Bywa że stosowane są alternatywne metody leczenia.

Farmakologia

Psychiatrzy mają szerokie możliwości wyboru stosowania środków psychotropowych, które oddziałując na układ nerwowy pacjenta oraz poziom neurotransmiterów, wpływają na zachowanie i stan emocjonalny pacjenta, hamują tendencje autodestrukcyjne, redukują impulsywność, poziom lęku itd.

Część leków jest w stanie działać specyficznie (konkretnie na dany objaw) większość neuroleptyków działa jednak niespecyficznie, czyli poza danym objawem wpływa również na inne części osobowości pacjenta. Przykładem, może być tu osławiony Prozac, podawany pacjentom w depresji. Poza poprawą nastroju i redukcją lęku, Prozac potrafi również całkowicie zmienić życie pacjenta, sprawiając że staje się on bardziej pewny siebie, mniej wrażliwy na odrzucenie, zmienia swoją hierarchię wartości itd. Z tego powodu Prozac bywa nazywany tabletką szczęścia, a jego przepisywanie wiąże się z wieloma kontrowersjami. (Głównie tego typu, czy można farmakologicznie poprawiać komuś jakość życia, nawet jeśli nie cierpi on na głęboką depresję).

Psychoterapia

Poza farmakologią, wykorzystywana w procesie leczenia chorych jest psychoterapia – zarówno w swojej indywidualnej jak i grupowej formie.

W przypadku niektórych zaburzeń, pacjenta poddaje się oddziaływaniu zarówno farmakologii jak i psychoterapii, niekiedy zaś, leczy się jedynie poprzez oddziaływanie psychoterapeutyczne.

Psychoterapeuta to nie tylko lekarz psychiatrii, ale również psycholog, który ukończył odpowiednie szkolenia, zdał właściwe egzaminy i dysponuje certyfikatem psychoterapeuty.

Psychoterapia, może być prowadzona w ramach różnych kierunków terapeutycznych. Niektóre poszczególne orientacje lepiej radzą sobie z konkretnymi zaburzeniami, niektórych zaś nie wykorzystuje się w pracy z konkretnymi chorobami (np. Gestalt nie radzi sobie z uzależnieniami i nie stosuje się tej metody w terapii alkoholików czy narkomanów).

Metody alternatywne

  • Psychochirurgia - w latach 50tych, niezmiernie popularną była metoda leczenia poprzez przecięcie połączeń płata czołowego mózgu. Lobotomia usuwała wprawdzie objawy psychotyczne, ale rujnowała też osobowość pacjenta, jego pamięć, poczucie tożsamości, a również często prowadziła do zgonów podczas zabiegów.
  • Śpiączka insulinowa – celowe wprowadzanie pacjenta w stan śpiączki, w celu wybicia go z psychozy. W trakcie wprowadzania pacjenta w stan śpiączki istnieje ryzyko, że pacjent się nie wybudzi.
  • Elektrowstrząsy – popularna w USA metoda "wypędzania złego ducha" za pomocą prądu elektrycznego - nieco tylko bardziej humanitarna, niż średniowieczne palenie na stosie. Wprawdzie pacjent często wyzbywał się omamów i urojeń, przestawał jednak równie często w ogóle myśleć, w wyniku uszkodzenia kory mózgowej. Współcześnie, elektrowstrząsy są jednak zupełnie bezpieczne.
  • Egzorcyzmy – w przypadku urojeń związanych z opętaniem całkiem skuteczna metoda – zwłaszcza u pacjentów głęboko wierzących.
  • Hipnoza – stosowana głównie przy zespołach nerwicowych i uzależnieniach. Jest to metoda skuteczna w walce z fobiami, stosowana jest również w terapii bólu – zwłaszcza fantomowego (po amputacji). W stanach psychotycznych nie wolno stosować hipnozy, można bowiem pogorszyć stan pacjenta i wzmóc jego urojenia.

^ do góry